top of page
cover--01.png
0709717.png
เครื่องดัด CNC

   เครื่องดัดเป็นเครื่องมือเครื่องขึ้นรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบส่วนโค้งบนชิ้นงาน การโค้งงอผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องมือดัดระหว่างการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือการหมุน การจำแนกประเภทโดยละเอียดสามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องดัด CNC แบบเคลื่อนไหวได้รับการพัฒนาเพื่อความยืดหยุ่นสูงและเวลาในการตั้งค่าต่ำ เครื่องจักรเหล่านี้สามารถดัดชิ้นส่วนเดียวและชิ้นส่วนขนาดเล็กได้ด้วยความแม่นยำและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับชิ้นส่วนที่ผลิตในซีรีส์ด้วยวิธีที่ประหยัด

001.png
bottom of page