top of page
0709717.png
_MG_706n5.png
เครื่องตัดสายไฟ

เครื่อง Wire Cut เป็นเครื่องจักรประเภทเดียวกับเครื่อง EDM แต่เปลี่ยนจากขั้วไฟฟ้าเป็นชิ้นงานเป็นลวดที่จะตัดให้มีรูปร่างตามต้องการในแนวตั้ง ไวร์คัทเป็นเครื่องจักรที่ตัดด้วยความแม่นยำสูงมากสามารถควบคุมขนาดที่เล็กกว่า 5 ไมครอนได้เนื่องจากต้นทุนสูงในการทำชิ้นงานจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เครื่อง NC และ CNC (การควบคุมเชิงตัวเลขและการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์)

เครื่องจ่ายไฟฟ้า (EDM)

  การตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าการตัดเฉือนประกายไฟการกัดเซาะการจมตายการเผาลวดหรือการกัดเซาะของลวดเป็นกระบวนการผลิตที่ได้รับรูปร่างทีต้องการโดยใช้การปล่อยกระแสไฟฟ้า

bottom of page