top of page
0709717.png
เครื่องคอลัมน์คู่ CNC
Light Composite Edit_2new.png
cover-3 new]-05.png
cover-3 new]-05.png

   เครื่องคอลัมน์คู่ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการผลิตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายมากกว่าเครื่องพื้นฐาน ด้วยคุณสมบัติที่มากกว่าเครื่อง CNC ที่ทำได้ เครื่องคอลัมน์คู่ จะเน้นงานขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1 เมตรจนถึง 3 หรือ 4 เมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าและ บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จำกัด ได้นำเข้าเครื่องคอลัมน์คู่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแล้ว

bottom of page